1.เลือกรถ

2.ติดต่อเข้าไปส่งรายล่ะเอียดทางลาย(@rjk7291c)

2.1.ระบุวัน เวลา รับ คืน

2.2. คอนเฟิร์มรายล่ะเอียด

3.ติดต่อทำสัญญาวันเดิน ชำระมัดจำ และค่าเช่า

4.รับรถตรวจเช็คสภาพรถ