มีรถให้คุณเลือกเช่าพร้อมคนขับ ตั่งแต่เช่าเดินทางสัมมนา เช่าเพื่อการท่องเที่ยวและสำหรับผู้บริหารแล้ว 

 

TOYOTA FOUTUNER 2000 บาท/วัน
  • ผู้โดยสาร 6 ท่าน
  • เริ่มงาน07.30-18.00
  • เลท ชม ล่ะ 300

รถตู้เช่าเหมา1800 บาท/วัน
  • ผู้โดยสาร 8 ท่าน
  • เริ่มงาน 6.00-18.00 น.
  • เลท ชม ล่ะ 150 บาท

BMW 520D 6000 บาท/วัน
  • ผู้โดยสาร 4 ท่าน
  • เริ่มงาน 7.30-18.00 น.
  • เลท ชม ล่ะ 1000 บาท